Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

W maju 2018 ruszył Program sterylizacji  i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Piła, który finansowany będzie z budżetu miasta.

Akcja ta ma na celu popularyzację najbardziej skutecznej metody ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki temu mniej zwierzaków w przyszłości może trafiać do schronisk.

Dzięki sterylizacji zwierzęta są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami oraz zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Do akcji zgłaszać możemy zwierzęta, które :

UKOŃCZYŁY 6 MIESIĄC ŻYCIA,
ZOSTAŁY ZASZCZEPIONE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE,
KWALIFIKUJĄ SIĘ DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO.

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd.

Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów tylko na zabiegi kastracji/sterylizacji
w wysokości DO 50% PONIESIONYCH KOSZTÓW lecz NIE WIĘCEJ NIŻ 250 ZŁ na jedno zwierzę domowe udokumentowanych fakturą lub rachunkami wystawionym przez lekarza weterynarii.

Z usługi można skorzystać w dowolnie wybranym przez siebie gabinecie weterynaryjnym zlokalizowanym w Pile.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO ZABIEGU STERYLIZACJI LUB KASTRACJI?

  1. Wypełnić wniosek pn. „WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI* PSA/KOTA*”,
  2. Dostarczyć ww. wniosek do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, I piętro, pok. 134.
  3. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie podpisana
    z wnioskodawcą stosowna umowa.  Po zawarciu umowy, wnioskodawca udaje się do dowolnie wybranego gabinetu weterynaryjnego w celu wykonania ww. zabiegów.
  4. Dofinansowanie zostanie udzielone na podstawie zapłaconej faktury lub rachunku za wykonaną usługę oraz po okazaniu wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia o dokonanym zabiegu lub okazaniu świadectwa lekarsko-weterynaryjnego o przeprowadzonym zabiegu.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Piły do 15 listopada 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Miasta Piły na rok 2018.

WNIOSEK jest do pobrania >>> tutaj <<< oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Informacja pochodzi ze strony www.pila.pl