Badania DNA FCI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

 • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023

 • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Jak wykonać badanie???

Instrukcja dla właściciela


Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony ZkwP lub umieszczone poniżej i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami.

Protokół pobrania materiału biologicznego

Zlecenie badania DNA


W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:

 • W rubryce ZLECAJĄCY – ZkwP

 • W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział w Warszawie


  Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:
  Bank: BNP Paribas
  Numer konta: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740
  BIC: PPABPLPK
  Koszt: badanie za jednego psa to
  195 zł ( 195 zł x ilość psów )
  W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest
  podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK” oraz
  dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
  np. Jan Kowalski – ZkwP, jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy.


Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.


Kompletne zlecenie:
Próbka,
Zlecenie badania DNA psów,
Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA


lekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

Wyniki badań genetycznych – CERTYFIKAT – będą
przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie
pobierającej materiał do badania.


Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.


Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.


Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.
Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania

W celu umówienia się na wizytę zapraszamy do kontaktu:

tel: 67 215 25 35 | +48 604 648 496

e-mail: rtg.dona@gmail.com