Pies podróżnik - czyli jak założyć paszport zwierzęciu?

Kiedy chcemy podróżować z Naszym zwierzakiem za granicę musimy zaopatrzyć go w paszport.

Uzyskanie paszportu jest dość skomplikowane i należy przestrzegać terminów i kolejności wykonywania czynności przy zakładaniu dokumentu.

Paszport zwierzęcia domowego jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania się zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Paszporty wydaje się dla zwierząt z gatunków:

 • pies domowy (Canis lupus familiaris),
 • kot domowy (Felis silvestris catus),
 • fretka domowa/tchórzofretka (Mustela putorius furo)

Oprócz dokumentu prawnego, który dostajecie Państwo w formie papierowej tego samego dnia, lekarz weterynarii wpisuje dane paszportu i zwierzęcia do specjalnej bazy danych.

Paszport dla zwierząt domowych może wydać lekarz weterynarii posiadający do tego uprawnienia!

Lekarzem uprawnionym do wystawienia paszportu w Naszej przychodni jest
lek.wet. Tomasz Bogucki.

Jaka jest kolejność czynności niezbędnych do założenia paszportu?

Kolejność czynności wykonywanych przez lek.wet. przy wydawaniu paszportu zwierzęciu nieoznakowanemu chipem:

 •  dokonanie badania klinicznego zwierzęcia;
 • oznakowanie zwierzęcia poprzez implantację transpondera (chipa), po lewej stronie szyi zwierzęcia w połowie jej długości.
 • dokonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • prawidłowe wypisanie odpowiednich rubryk paszportu;
 • dokonanie wpisów wszystkich czynności w bazie danych paszportów PL.

Kolejność czynności wykonywanych przez lek.wet. przy wydawaniu paszportu zwierzęciu wcześniej oznakowanemu chipem:

 • dokonanie badania klinicznego zwierzęcia;
 • odczyt chipu czytnikiem elektronicznym,
 • dokonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie lub wpisanie do wydawanego paszportu oraz specjalnej bazy danych informacji o wcześniejszym szczepieniu przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez transponder. Jeśli zwierzę było szczepione przeciw wściekliźnie ale nie miało chipa należy podjąć kroki jak w przypadku zwierzęcia nieoznakowanego i powtórzyć szczepienie po implantacji chipu.
 • prawidłowe wypisanie odpowiednich rubryk paszportu;
 • dokonanie wpisów wszystkich czynności w bazie danych paszportów PL.

W Polsce obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po osiągnięciu wieku 3 miesięcy i nie później niż przed ukończeniem 4 miesięcy.

Termin kolejnego szczepienia określa dokonujący tego zabiegu lekarz weterynarii;

Pierwotne szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierzęcia towarzyszącego przeznaczonego do przemieszczenia uznaje się za ważne po 21 dniach od chwili dokonania szczepienia. W związku z tym zwierzę można przewozić za granicę dopiero PO UPŁYWIE 21 dni od daty szczepienia.

Upoważniony lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego oraz w bazie danych;

Jeśli nie zaszczepimy zwierzęcia przed upływem ważności szczepienia – kolejne szczepienie p/wściekliźnie uznawane jest za pierwotne i należy przestrzegać okresu karencji 21dni.

Wymogi krajów, do których przewożone jest zwierzę towarzyszące, przedstawia POSIADACZ zwierzęcia, któremu uprawniony do wydawania paszportów lekarz weterynarii powinien udzielić możliwie jak największej w tej sprawie pomocy.

W przypadku przemieszczania zwierzęcia do kraju, który wymaga wykonania wcześniej
testu serologicznego i określana miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny należy:

 • wykonać badanie w terminach wskazanych w wymogach danego kraju w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską;
 • po otrzymaniu wyników badania lek.wet. dokonuje stosownego wpisu w dziale VI paszportu „Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania” oraz w bazie danych;
 • Posiadaczowi zwierzęcia dostaje oryginał wyniku badania serologicznego, Lek.wet zachowuje w aktach zakładu leczniczego dla zwierząt jego kopię.

W przypadku przemieszczania zwierzęcia towarzyszącego do kraju, który wymaga wykonania profilaktyki wobec kleszczy lub leczenia i profilaktyki echinokokozy, to po wykonaniu tych czynności fakt ten odnotowuje uprawniony lekarz weterynarii w paszporcie odpowiednio w dziale VII paszportu „Leczenie przeciwko Echinococcus” i VIII „Inne leczenie przeciwpasożytnicze” oraz w bazie danych.

Przy przemieszczaniu zwierzęcia towarzyszącego do kraju trzeciego badanie kliniczne wykonuje uprawniony lekarz weterynarii
i dokonuje w związku z tym wpisu w dziale X paszportu „Badanie kliniczne” oraz w bazie danych.

Do niektórych krajów wymagane jest również świadectwo zdrowia zwierzęcia wydawane przez POWIATOWEGO Lekarza Weterynarii.

Legalizacji paszportu dokonuje właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii
w dziale XI paszportu „Legalizacja” oraz w bazie danych.

Lekarz weterynarii pobiera opłatę za wydanie paszportu w wysokości 100 PLN
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Lekarz weterynarii pobiera również opłaty za badanie kliniczne, oznakowanie zwierzęcia, szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, profilaktykę wobec kleszczy, leczenie i profilaktykę echinokokozy oraz badania serologiczne zgodnie z cennikiem usług danego zakładu leczniczego dla zwierząt.