Planujesz zabieg u swojego pupila? Koniecznie przeczytaj!

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO OPERACJI ZE ZNIECZULENIEM OGÓLNYM:
Stan zdrowia zwierzaka często wymaga przeprowadzenia przez lekarza weterynarii badania, zabiegu operacyjnego lub zdjęć RTG w znieczuleniu ogólnym (narkozie).
Fachowa wiedza i nowoczesne metody leczenia w połączeniu ze specjalistycznym sprzętem pozwalają na zmniejszenie do minimum ryzyka związanego z narkozą i zabiegiem.  Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku istnieje pewne, niewielkie ryzyko wystąpienia komplikacji, nawet przy rutynowym zabiegu. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu:

  • Pacjent musi być na czczo 12-24 godziny!– Pełny żołądek stanowi obciążenie układu   krążenia i może opóźniać efekty znieczulenia. Ponadto nasila wymioty będące skutkiem ubocznym środków sedacyjnych. Może w tedy dojść do aspiracji treści pokarmowej do płuc co może prowadzić do poważnych komplikacji ! Dlatego zalecamy bezwzględną 24 godzinną głodówkę!  W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie (np. koty), należy przetrzymywać je w zamkniętym pomieszczeniu i w razie potrzeby wyprowadzać je na krótkie spacery na smyczy.
  • Należy poinformować lekarza weterynarii o przewlekle przyjmowanych przez zwierzę lekach.
  • Zalecamy przed każdym zabiegiem badanie krwi w celu określenia wydolności narządów wewnętrznych oraz oceny ilościowej elementów morfotycznych krwi, w celu kwalifikacji pacjenta do zabiegu ze znieczuleniem ogólnym.  Zalecamy takie badanie zwierzętom młodym, jednak pacjenci dorośli >5 roku życia takie badanie muszą wykonać OBOWIĄZKOWO!
  • Bezpośrednio przed zabiegiem zalecamy spacer podczas którego zwierzak będzie mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.Takie postępowanie ułatwia przeprowadzenie operacji i minimalizuje ryzyko powikłań.

WYBUDZANIE ZE ZNIECZULENIA:
Po przeprowadzonej operacji jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin funkcjonowanie organizmu zwierzaka jest upośledzone:

  • W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne np. dotyk, hałas, zbyt jaskrawe światło.
  • Obniżeniu ulega również temperatura ciała.

Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go w ciepłym  i zacienionym miejscu  oraz okrycie kocem.
Podczas wybudzania najpierw powraca świadomość, a dopiero później pacjent zaczyna kontrolować swoje ruchy, z tego powodu legowisko dla zwierzęcia powinno być na podłodze, ponieważ niekontrolowane próby podnoszenia się np. z fotela mogą doprowadzić do urazów.
W przypadku kotów zalecamy pozostawienie ich w ciepłym miejscu w transporterach odpowiednich dla wielkości kota.
Wywołany zabiegiem stres oraz oraz efekty uboczne działania środków narkotycznych powodują, że przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać.
Fakt ten nie jest spowodowany bólem, gdyż po zabiegu zwierzę otrzymuje leki przeciwbólowe.
W okresie wybudzania zwierzęciu trzeba zapewnić szczególną opiekę.

Bezpośrednio po zabiegu pacjenta nie karmimy, dopiero następnego dnia zwierzę może dostać jedzenie. Jeśli chodzi o wodę należy ją podawać często ale w małych ilościach.
Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania, co może być przyczyną zachłyśnięcia.
Zastosowana głodówka nie wpływa niekorzystnie na zdrowie pacjenta.